Ανόρθωση Στήθους

Ανόρθωση γίνεται είτε σε συνδυασμό με αυξητική στήθους , είτε σε περιπτώσεις γυναικών με πτωτικό στήθος, του οποίου το μέγεθος δεν χρειάζεται να μεταβληθεί σε όγκο.
Σε πολύ μικρού βαθμού πτώση, μπορεί να επιτευχθεί με χρήση προθέματος σιλικόνης, προκαλώντας ταυτόχρονη μεγέθυνση του στήθους ή αντίθετα σε ένα πολύ μεγάλο στήθος μπορεί να χρειασθεί αφαίρεση λίπους και μείωση.
Κατά την επέμβαση ανόρθωσης στήθους αφαιρείται δέρμα γύρω από τη θηλή και από την περιοχή κάθετα κάτω από τη θηλή και επανατοποθετούνται οι θηλές σε αισθητικά αποδεκτή θέση. Δεν αφαιρείται τμήμα του αδένα του μαστου.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2-3 ώρες , και μετά το τέλος γίνεται μια ήπια περίδεση η οποία αφαιρείται σε 2-3 ημέρες και στη συνέχεια γίνεται χρήση αθλητικού ή στενού στηθόδεσμου για 15 ημέρες.
Η ύπαρξη μετεγχειρητικού οιδήματος είναι πιθανή και η υποχώρησή γίνεται απο την επόμενη εβδομάδα σταδιακά.
Η επιστροφή στο σπίτι γίνεται είτε την ίδια μέρα, είτε συνηθέστερα την επόμενη του χειρουργείου, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Η θέση μας στο χάρτη