Αντικείμενο της  Πλαστικής Χειρουργικής ,είτε της αισθητικής είτε της επανορθωτικής , αποτελεί η βελτίωση της εμφάνισης του φυσιολογικού σώματος και προσώπου καθώς επίσης και η επανόρθωση και η βελτιώση φυσιολογικών λειτουργιών ή δυνατότητα ελαχιστοποίησης  δυσμορφιών μετά από ατυχήματα, ασθένειες και γεννητικές ανωμαλίες συμβάλωντας έτσι στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ατόμου. 

 

   
   
   
   
   
   
   
  • Βραχιονοπλαστική
   
   
       
       

 

   
   

Η θέση μας στο χάρτη