ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΕΣ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΕΙΣ

 

 

 

Πρόκειται για εναπόθεση σμήγματος και κερατινοκυττάρων και παρουσιάζονται ως ελαφρά εξέχουσες βλάβες της επιδερμίδας ή εξογκωμένες με τραχεία επιφάνεια.
Kατά μέγεθος διακρίνονται σε :


o Μικρές: Διαστάσεις διαμέτρου έως 0.5 cm
o Μεσαίες: Διαστάσεις διαμέτρου από 0.5 cm έως 1.5 cm
o Μεγάλες: Διαστάσεις διαμέτρου πάνω από 1.5 cm


Αντιμετώπιση
Αφαιρούνται σε μια συνεδρία χωρίς κανένα σημάδι ή ουλή .

Η θέση μας στο χάρτη