Αφαίρεση Σπίλων (Δερματικές Ελιές)

Αφαιρούνται για αισθητικούς λόγους όταν βρίσκονται σε εμφανή μέρη τους σώματος, αλλά και λειτουργικούς ( λόγοι υγείας ) για να μην μετατραπούν σε κακοήθειες ή όταν έχουν μετατραπεί .


Οι Σπίλοι (Ελιές) χωρίζονται σε :

• Συνδεσμικούς  : είναι επίπεδοι, χωρίς τριχοφυΐα και συνήθως έχουν χρώμα Καφέ ή Μαύρο.

• Μικτούς : είναι ελαφρώς εξογκωμένοι και σκούρου χρώματος

• Ενδοδερμικούς  :  έχουν το χρώμα του δέρματος, η επιφάνεια τους μπορεί να είναιΑνώμαλη ή Λεία και πάντοτε εξέχουν του δέρματος.

 Η μέθοδος με την οποία αφαιρούνται  εξαρτάται  πάντα από το σημείο εμφάνισης αλλά και  το χαρακτήρα και το στάδιο εξέλιξης του σπίλου .

 Αφαίρεση με Laser 

Το  Laser μας δίνει τη  δυνατότητα για αφαίρεση πολλών σπίλων μαζί χωρίς καμία παρενέργεια  ή σημάδι , γρηγορότερη αποκατάσταση και μικρότερο κόστος από την κλασσική μέθοδο.

 Αφαίρεση Χειρουργικά 

Γίνεται με τοπική αναισθησία , χωρίς να αφήσει κανένα σημάδι  εξρτώμενα πάντα της περιοχής, του σταδίου εξέλιξης του σπίλου και της εκτασής του σε διάμετρο και βάθος.Μετά το τέλος εφαρμόζεται μια γαζούλα και χορηγείται τοπική φαρμακευτική αγωγή για 3-5 ημέρες.

Επιβάλλεται πάντα :
Η ιστολογική εξέταση του σπίλου μετά την αφαίρεση ,πολύ περισσότερο δε αυτού που δεν αφαιρέθηκε για αισθητικούς λόγους μόνο.

Η θέση μας στο χάρτη